Visitatie

Ik ben ook werkzaam als gespreksleider visitatie voor huisartsen, met name in de regio Zuid Oost Brabant.
Hoe blijf je een goede dokter voor je patiënten? Algemeen geaccepteerd is dat dit ook is door je eigen functioneren periodiek onder de loep te nemen. Het visitatieprogramma voor huisartsen biedt een goed onderbouwd en eenvoudig systeem van zelfevaluatie. Het helpt huisartsen hun eigen functioneren te onderzoeken en waar zinvol, te verbeteren.
Bovendien voldoe je zo aan een van de herregistratie-eisen van de Registratiecommissie Specialisten (RGS). Sinds 1 januari 2016 zijn huisartsen verplicht om, net als klinisch specialisten, deel te nemen aan het visitatieprogramma Registratie Geneeskundig Specialisten. Tot 1 januari 2020 zijn huisartsen, die aan praktijk accreditering hebben deelgenomen, hiervan nog vrijgesteld. Zie de informatieve site www.mijnvisitatie.nl.

De aan de visitatie deelnemende huisarts bekijkt wat hij/zij van het eigen functioneren vindt en haalt uit zijn/haar omgeving “360 graden feedback” op. Deze gegevens worden centraal verwerkt tot een feedbackrapportage, die onderdeel is van een 1 uur durend feedbackgesprek met een erkend gespreksleider visitatie.
Belangrijk in zo’n gesprek vind ik om samen te kijken hoe je als huisarts de feedback kunt waarderen en of en zo ja, wat voor jou van belang is om er concreet mee te doen. De keuze van de deelnemende huisarts is voor mij uitgangspunt.
Ik hanteer daarbij een uurtarief, waardoor de kosten mede bepaald worden door hoeveel je als huisarts zelf al doet. Dat spreken we dan samen af.