Visitatie

Ik ben ook werkzaam als gespreksleider voor de visitatieprogramma's voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (EIF), met name in de regio Zuid Oost Brabant.
Hoe blijf je een goede dokter voor je patiënten? Algemeen geaccepteerd is dat dit ook is door je eigen functioneren periodiek onder de loep te nemen. Deze visitatieprogramma's  bieden een goed onderbouwd en eenvoudig systeem van zelfevaluatie. Het helpt artsen om hun eigen functioneren te onderzoeken en waar zinvol, te verbeteren.
Bovendien voldoe je zo aan een van de herregistratie-eisen van de Registratiecommissie Specialisten (RGS). Sinds 1 januari 2016 zijn huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde verplicht om, net als klinisch specialisten, deel te nemen aan het visitatieprogramma Registratie Geneeskundig Specialisten. Tot 1 januari 2024 zijn huisartsen, die aan praktijk accreditering hebben deelgenomen, hiervan nog vrijgesteld. Zie de informatieve site www.mijnvisitatie.nl. De tarieven zijn landelijk vastgesteld ( E 450 excl. voor de huisarts en E 312 excl. voor de verpleegkundig specialist)

De aan de visitatie deelnemende arts bekijkt wat hij/zij van het eigen functioneren vindt en haalt uit zijn/haar omgeving “360 graden feedback” op. Deze gegevens worden centraal verwerkt tot een feedbackrapportage, die onderdeel is van een 1 uur durend feedbackgesprek met een erkend gespreksleider visitatie.
Belangrijk in zo’n gesprek vind ik om samen te kijken hoe je als arts de feedback kunt waarderen en of en zo ja, wat voor jou van belang is om er concreet mee te doen. De keuze van de deelnemende arts is voor mij uitgangspunt.