Visitatie (IFH & EIF)

Sinds 1 januari 2016 zijn huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde verplicht om deel te nemen aan het RGS visitatieprogramma. Deze visitatieprogramma's (IFH en EIF) bieden een goed onderbouwd systeem van zelfevaluatie. Het helpt artsen om hun eigen functioneren te onderzoeken en waar zinvol, te verbeteren. Vanuit mijn rol als erkend gespreksleider kunnen we in een visitatiegesprek samen onderzoeken waar je de komende jaren aandacht aan wilt geven. 
Bij visitatie staat het gesprek met een erkende gespreksleider centraal. De basis van dit 1 uur durende gesprek is de feedbackrapportage waarin de deelnemer bekijkt wat hij/zij van het eigen functioneren vindt en wat er uit de “360 graden feedback” is gekomen. Belangrijk in zo’n gesprek vind ik om samen te kijken hoe je als arts de feedback kunt waarderen en wat voor jou van belang is om er concreet mee aan de slag te kunnen. De keuze van de deelnemende arts is voor mij uitgangspunt. Daarnaast kunnen we samen onderzoeken waaraan je de komende 5 jaar aandacht wil geven. Zo doorgaan? Een nieuwe taak erbij, met iets stoppen, een andere werkomgeving, een training of cursus, een (kader)opleiding? Wat heb je nodig om gemotiveerd te blijven in je werk? En hoe houd je de balans werk/prive goed? Het visitatie gesprek levert daarmee nogal eens nieuwe ideeën en inspiratie op om mee verder te gaan.