Coaching

Bij een coachingsvraag is er meestal een concrete aanleiding voor een begeleidingsverzoek. Men zoekt coaching als zaken net niet lopen zoals je wilt of als je de grip verliest of niet weet hoe het aan te pakken. Blinde vlekken en valkuilen, die iedereen heeft.

Ik kijk dan graag op een persoonlijke en praktische manier om samen te ontdekken wat er aan de hand is en waar de oplossing ligt. In het begin verduidelijken en verdiepen we samen de reden van komst. Het kan gaan om werkgerelateerde zaken of privé zaken. Bijvoorbeeld het verlies van motivatie en werkplezier, preventie van uitputting en uitvallen, (negatief) perfectionisme, moeite met grenzen stellen, problemen in de samenwerking en communicatie met collegae, te hoge werkdruk of het hanteren van onzekerheid.

 

 

Vaak kan coaching helpen om sneller, met minder moeite en met meer plezier verder te komen met de vraag. Zo kan het al na enkele gesprekken een impasse doorbreken. Deze werkwijze versterkt nogal eens het eigen oplossend vermogen ook na het afronden van het contact.

Een coachingstraject omvat meestal vier tot acht gesprekken van een uur. Soms blijkt tijdens het traject dat meer persoonlijke zaken aandacht vragen. Dan kan besloten worden om te verlengen of over te gaan naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld een psycholoog.