Coaching

Coaching wordt nogal eens door werkgevers aangeboden om de werknemer te ondersteunen. In vasthouden en uitbreiden van wat goed gaat. Of wanneer het in het werk en/of prive niet loopt.
Het kan gaan om een concrete vraag of een algemeen gevoel van onbehagen. Ik kijk dan graag op een persoonlijke en praktische manier om samen te ontdekken wat er mogelijk is en waar een eventuele oplossing ligt. In het begin verduidelijken en verdiepen we samen de reden van komst.  Het gaat nogal eens om het verlies van motivatie en werkplezier, preventie van uitputting en uitvallen, (negatief) perfectionisme, moeite met grenzen stellen, problemen in de samenwerking en communicatie met collegae, te hoge werkdruk of het hanteren van onzekerheid.
Zo kan coaching al na enkele gesprekken een impasse doorbreken. Deze werkwijze versterkt nogal eens het eigen oplossend vermogen ook na het afronden van het contact. Een coachingstraject omvat meestal vier tot acht gesprekken van een tot anderhalf uur. Soms blijkt tijdens het traject dat persoonlijke zaken meer of andere aandacht vragen. Dan kan besloten worden om te verlengen of over te gaan naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld een psycholoog.