Overig aanbod

Vanuit mijn brede werkervaring kan ik ook andere begeleiding bieden. Neem contact met me op, wanneer hierover vragen zijn en je denkt dat ik met mijn expertise kan bijdragen. Ik noem hier enkele voorbeelden.
Als SCENarts en voormalig lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie weet ik veel praktische handvatten bij levenseinde vragen. Daarnaast heb ik ervaring in het bespreken van de ethische dilemma’s die dergelijke vragen oproepen.

Als stafarts bij de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) Eindhoven heb ik praktijken “doorgelicht” onder andere als voorbereiding op trainingen voor doktersassistenten. Hieruit kwamen vaak problemen en vragen die om een oplossing vroegen, voordat een training aan assistenten zinvol was. Als huisarts-docent heb ik een consultmodel gemaakt voor persoonsgerichte chronische zorg. Dit wordt momenteel in trainingen voor POH en huisartsen gebruikt, om consultvoering meer persoonsgericht en efficiënter te maken.