Accreditatie

Voor huisartsen kunnen alle begeleidingstrajecten als nascholing worden aangemerkt. De accreditering kan ik zonodig verzorgen (nascholings- of toetsgroeppunten). Voor specialisten geldt dit ook voor groepsbegeleiding (intervisie).